Gr.8 K1 Aktiwiteitsboek (Super) [PDF]

Add to Wishlist

R45.00

Sold By : One-Stop-Math-Shop Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel

Aantal bladsye: 222 (boek) + 82 (memo boek)

Aantal aktiwiteite: 48

Uitdruk: Dis klaar gestel op 2-op-1. Druk rug-aan-rug uit en bind

Met Thinking Tools

Wanneer ek “vrae” sê, bedoel ek scaffolding (vir die wat klaar TT kursus gedoen het)

 

Aktiwiteit 1: Veelvoude van 1-12; brug-dinkkaarte; vloei-dinkkaarte; boom-dinkkaarte

Aktiwiteit 2: Priemgetalle; faktore; priemfaktore; eienskappe van heelgetalle

Aktiwiteit 3: Orde van bewerkings

Aktiwiteit 4: Priemgetalle; priemfaktore; brug-dinkkaarte; leertjies

Aktiwiteit 5: Faktore; vrae; GGF; hakies-dinkkaarte; veelvoude; KGV

Aktiwiteit 6: Optelling van heelgetalle; 6-syfer-getalle; boom-dinkkaarte wat na kolomme lei

Aktiwiteit 7: Aftrekking van heelgetalle; 6-syfer-getalle; boom-dinkkaarte wat na kolomme lei

Aktiwiteit 8: Vermenigvuldiging van heelgetalle; 4-syfer-getalle met 2-syfer getalle; verduidelik stappe; multi vloei-dinkkaarte en boom-dinkkaarte wat na kolomme lei

Aktiwiteit 9: Deling van heelgetalle sonder en met ʼn res; 4-syfer-getalle met 2-syfer getalle; verduidelik stappe; multi vloei-dinkkaarte en brug-dinkkaarte wat na kolomme lei

Aktiwiteit 10: Optelling en aftrekking met kompensasie; brug-dinkkaarte; hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 11: Verhouding en koers; woordprobleme; brug-dinkkaarte

Aktiwiteit 12: Finansiële Wiskunde; woordprobleme; wins; verlies; gelykbreek; hakies-dinkkaart; vloei-dinkkaarte; lening; tabel; enkelvoudige rente; leningstabel; wisselkoers; brug-dinkkaarte

Aktiwiteit 13: Heelgetalle – negatiewe getalle; temperatuur; vrae; hoogte bo seespieël; eie reëls

Aktiwiteit 14-23: Negatiewe getalle – optelling en aftrekking

Aktiwiteit 14: Negatiewe getalle; gebou met ondergrondse parkering; vrae; hakies-dinkkaarte; geld; skuld; boom-dinkkaart; vloei-dinkkaarte; sirkel-dinkkaart; eie reëls

Aktiwiteit 15: Negatiewe getalle; patroon; vrae; eie reëls

Aktiwiteit 16: Negatiewe getalle; patroon; multi vloei-dinkkaart; vrae; sirkel-dinkkaart; hakies-dinkkaarte; eie reëls; getallelyne; vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 17: Negatiewe getalle; patroon; vrae; eie reëls; multi vloei-dinkkaart

Aktiwiteit 18: Negatiewe getalle; getallelyne; vloei-dinkkaarte; hakies-dinkkaarte; eie reëls; patroon; vrae

Aktiwiteit 19: Negatiewe getalle; multi vloei-dinkkaart; vrae; getallelyne; vloei-dinkkaarte; hakies-dinkkaarte; eie reëls

Aktiwiteit 21: Negatiewe getalle; groot gemengde oefening

Aktiwiteit 22: Negatiewe getalle; gemengde oefening; vergelyk getalle; boom-dinkkaarte; vrae; hakies-dinkkaart; eie reëls

Aktiwiteit 23: Negatiewe getalle; termometer; vrae; orden getalle; skuld; boom-dinkkaart

Aktiwiteit 24-27: Negatiewe getalle – vermenigvuldiging en deling

Aktiwiteit 24: Negatiewe getalle; patroon; vrae; eie reëls; hakies-dinkkaarte

Aktiwiteit 25: Negatiewe getalle; hakies-dinkkaart; vermenigvuldiging; vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 26: Negatiewe getalle; deling; patroon; vrae; eie reëls; hakies-dinkkaarte

Aktiwiteit 27: Negatiewe getalle; hakies-dinkkaart; deling; vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 28: Negatiewe getalle; groot vermenigvuldiging en deling oefening; vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 29: hakies-dinkkaart; orde van bewerkings; groot vermenigvuldiging en deling oefening; vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 30: Uitdrukkings; Uitgebreide notasie; Eksponensiële notasie; boom-dinkkaarte; getalle en veranderlikes; hakies-dinkkaart; basis; koeffisiënt; eksponent; mag

Aktiwiteit 31: Getalle en veranderlikes; Vierkantsgetalle; Derdemagsgetalle; Vierkantswortels; Derdemagswortels; boom-dinkkaarte; hakies-dinkkaart; definisies

Aktiwiteit 32: Algebra; mag; koeffisiënt; basis, eksponent; vrae; eksponent wet 1; vermenigvuldiging; oefen

Aktiwiteit 33: Algebra; vrae; eksponent wet 2; deling; oefen

Aktiwiteit 34: Algebra; vrae; eksponent wette 3 en 4; hakies; oefen

Aktiwiteit 35: Algebra; vrae; eksponent wet 5; tot die mag 0; eksponent wet 6; negatiewe eksponent; oefen

Aktiwiteit 37-41: Meetkundige en getalpatrone; tabelle; vrae; koeffisiënt reël; substitusie; skryf vergelykings; vind insetwaardes; vind uitsetwaardes; vind reëls; vloei-dinkkaarte; multi vloei-dinkkaarte; hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 42: Uitdrukkings; terme; substitusie; vrae; konstantes; veranderlikes; hakies-dinkkaart; boom-dinkkaart

Aktiwiteit 43: Uitdrukkings; optelling en aftrekking van terme; vrae; oefen

Aktiwiteit 44: Uitdrukkings; optelling en aftrekking van terme; vrae; hakies-dinkkaarte

Aktiwiteit 45: Uitdrukkings; optelling en aftrekking van terme; tel gelyksoortige terme bymekaar; hakies-dinkkaarte; oefen

Aktiwiteit 46: Vergelykings; weegskale; vrae; oplossing deur inspeksie; vloei-dinkkaarte; vrae; hakies-dinkkaart; omgekeerdes

Aktiwiteit 47: Oplossings van vergelykings; veelkeuse vrae; hakies-dinkkaart; vergelykings met eksponente en wortels

Aktiwiteit 48: Groot vergelykings oefening

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gr.8 K1 Aktiwiteitsboek (Super) [PDF]”