Gr.7 Ontdek Kwartaal 3 Wisk [PDF]

Add to Wishlist

R30.00

Sold By : One-Stop-Math-Shop
Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel

Aantal bladsye: 105 (Akt) + 30 (Memo)

Aantal aktiwiteite: 37

Met Thinking Tools

Aktiwiteit 1: Inleiding tot veranderlikes; tel goed soos appels en diere bymekaar; mag jy bymekaar tel of nie; hoekom; gaan dan oor na die optel van letters wat as prente voorgestel word; afleidings; hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 2: Dieselfde beginsels as Aktiwiteit 1, maar vir aftrekking

Aktiwiteit 3: Definieer term, gelyksoortig en ongelyksoortig; hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 4: Optelling; gelyksoortige of ongelyksoortige; prente; skryf die probleem en antwoord neer; stapsgewys

Aktiwiteit 5: Dieselfde beginsels as Aktiwiteit 4, maar prente van letters; tel van tweeterme tot vierterme op

Aktiwiteit 6: Lei af dat 1 letter dieselfde is as om letter sonder 1 vooraan te skryf; prente van letters; tabelle; abstrakte tweeterme; gelyksoortig of ongelyksoortig; gee antwoord; vierterme – 2 met een veranderlike en 2 met ander veranderlike; tel op

Aktiwiteit 7: Optelling; abstrak; tweeterme tot vierterme

Aktiwiteit 8: Spyskaart; gebruik dit om woorde met veranderlikes te vervang, substitusie en werk totale uit; woordprobleme; stapsgewys

Aktiwiteit 9: Definieer die woord paar; twee maal 0, 1, 2, ens. met prente van ewe veel ertjies in paar hande; lei af wat hakie beteken; lei definisie van veranderlike en konstante af; hakies-dinkkaart; identifiseer veranderlikes en kostantes; tabel

Aktiwiteit 10: Aftrekking; gelyksoortige of ongelyksoortige; prente; skryf die probleem en antwoord neer; stapsgewys

Aktiwiteit 11: Dieselfde beginsels as Aktiwiteit 10, maar prente van letters; tweeterme tot vierterme

Aktiwiteit 12: Lei af dat as jy 0 veranderlikes is, dan is dit 0; aftrekking; tabelle; abstrakte tweeterme; gelyksoortig of ongelyksoortig; gee antwoord; vierterme – 2 met een veranderlike en 2 met ander veranderlike

Aktiwiteit 13: Aftrekking; abstrak; tweeterme tot vierterme

Aktiwiteit 14-15: Meetkundige patrone; gee eerste 3 patrone; gee veranderlikes vir patroonnommer en antwoord; voltooi tabel; vind verskil; werk vorentoe in vloei-dinkkaart; vrae; skryf formule; votooi tabel met groter patroonnommers; definieer insetwaarde en uitsetwaarde; identifiseer inset- en uitsetwaarde; werk terugwaarts in vloei-dinkkaart; terugwaartse formule; beskryf wat jy gedoen het, in woorde

Aktiwiteit 16: Kyk na waardes in tabelle van vier patrone; lei af waar die koeffisiënt vandaan kom; lei af hoe ons weet watter getal om by te tel of af te trek; skryf formules

Aktiwiteit 17: Meetkundige patrone sonder konstante verskil; voltooi tabelle; beskryf die patroon in woorde

Aktiwiteit 18: Kyk na die formule en skryf die volgende 5 getalle in die getallereeks; vind die formules van getallereekse; verduidelik in woorde

Aktiwiteit 19: Woordprobleme; geheime getalle; stapsgewys; vervang woorde met getalle en simbole; skryf vergelyking; los op; skryf eie stappe in hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 20-21: Woordprobleme; getalle; geen stappe; leerder moet nou self stappe uitdink en oplos

Aktiwiteit 22: Woordprobleme; geld; stapsgewys; vervang woorde met getalle en simbole; skryf vergelyking; los op

Aktiwiteit 23: Woordprobleme; geld; geen stappe; leerder moet nou self stappe uitdink en oplos

Aktiwiteit 24: Woordprobleme; ouderdom; stapsgewys; vervang woorde met getalle en simbole; skryf vergelyking; los op

Aktiwiteit 25: Los eenvoudige vergelykings op deur inspeksie; stapsgewys; vra jouself ʼn vraag; vind veranderlike; toets die antwoord

Aktiwiteit 26: Los eenvoudige vergelykings op deur substitusie; stapsgewys

Aktiwiteit 27: Los die veranderlike van eenvoudige vergelyking op enige manier op; sluit kwadrate en derdemagte in

Aktiwiteit 28: Grafieke; reguit lyn grafiek; definieer vertikaal en horisontaal; afstand vs tyd; lees waardes van grafiek af; beantwoord vrae (interpretasie); bereken en vergelyk spoed

Aktiwiteit 29: Grafieke; gebroke lyn grafiek; temperatuur vs tyd van 12:00 tot 22:00; lees waardes van grafiek af; interpretasie

Aktiwiteit 30: Grafieke; gebroke lyn grafiek; reënval vs tyd oor 5 jaar periode; lees waardes van grafiek af; interpretasie

Aktiwiteit 31: Transformasie; definieer transleer, reflekteer en roteer; knip vorms uit en transformeer dit volgens instruksies op gegewe blokkiespapier

Aktiwiteit 32: Teken verkleinings en vergrotings van vorms volgens instruksies op blokkiespapier

Aktiwiteit 33: Simmetrie; trek die lyn van simmetrie; teken die spieëlbeeld

Aktiwiteit 34: 3D-voorwerpe; knip prismas uit en plak regte prismas, volgens vrae, in.

Aktiwiteit 35: 3D-voorwerpe; pas die korrekte net by elke prisma; tabel; aantal en vorms van vlakke; aantal hoekpunte; aantal kante

Aktiwiteit 36-37: Teken 3D-voorwerpe volgens spesifikasies

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gr.7 Ontdek Kwartaal 3 Wisk [PDF]”