Gr.2 Ontdek Kwartaal 3 Wisk (Super) [PDF]

Add to Wishlist

R30.00

Sold By : One-Stop-Math-Shop
Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel

Aantal bladsye: 137 (Akt) + 25 (Memo)

Aantal aktiwiteite: 52

Met Thinking Tools

Aktiwiteit 1-2: Lekker tel aktiwiteite met prentjies

Aktiwiteit 3: tel in 1e; R1 muntstukke; vloei-dinkkaarte; verduidelik; vrae

Aktiwiteit 4: Tel in 1e; multi-vloei-dinkkaart; sirkel-dinkkaart (horlosie); verduidelik; vrae

Aktiwiteit 5: Tel in 10e; R10 note; vloei-dinkkaarte; verduidelik; vrae

Aktiwiteit 6: Tel in 10e; multi-vloei-dinkkaart; sirkel-dinkkaart (horlosie); verduidelik; vrae

Aktiwiteit 7: Tel in 1e en 10e; getalleblokke; verduidelik

Aktiwiteit 8: Tel in 5e; vingers; verduidelik

Aktiwiteit 9: Tel in 5e; R5 muntstukke; verduidelik

Aktiwiteit 10: tel in 5e; vloei-dinkkaarte; sirkel-dinkkaart (horlosie); getalleblok; verduidelik

Aktiwiteit 11: Ewe en onewe getalle; hakies-dinkkaart; Tel in 2s; R2-muntstukke; vrae; sirkel-dinkkaart (horlosie); verduidelik

Aktiwiteit 12: Tel in 2s; vloei-dinkkaart; wurm; getalleblokke

Aktiwiteit 13: Tel in 4e; diere se bene; sirkel-dinkkaart

Aktiwiteit 14: Tel in 4e; diere se bene; boom-dinkkaart;

Aktiwiteit 15: Tel in 4e; multi vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 16: Tel in 3e; multi vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 17: Tel in 3e; hoeke van driehoeke; sirkel-dinkkaart

Aktiwiteit 18: Tel in 3e; boom-dinkkaart

Aktiwiteit 19-20: Tel in 10e; 5e; 3e; 4e en 2s

Aktiwiteit 21-22: Getalname

Aktiwiteit 23: Getalsimbole

Aktiwiteit 24: Plekwaardes; vrae; breek op met brug-dinkkaarte

Aktiwiteit 25: Plekwaardes; brug-dinkkaarte; boom-dinkkaart

Aktiwiteit 26: Ranggetalle; sirkel-dinkkaart (horlosie)

Aktiwiteit 27: Tel in 1e; 2s; 3e; 4e; 5e en 10e; getallelyne; vrae

Aktiwiteit 28: Vergelyk getalle; boom-dinkkaart; kleiner as; groter as; sirkel-dinkkaarte

Aktiwiteit 29: Vergelyk en rangskik getalle; vrae

Aktiwiteit 30: Rangskik getalle; hakies-dinkkaarte

Aktiwiteit 31: Tel in boom-dinkkaarte en tabelle

Aktiwiteit 32: Getalkombinasies van 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 en 20; boom-dinkkaarte

Aktiwiteit 33: Getalkombinasies van 10 en 20; sirkel-dinkkaarte

Aktiwiteit 34-37: Optelling van 2-syfer getalle; brug-dinkkaarte; vloei-dinkkaarte; boom-dinkkaarte; verduidelik

Aktiwiteit 38-41: Aftrekking van 2-syfer getalle; brug-dinkkaarte; vloei-dinkkaarte; boom-dinkkaarte; verduidelik

Aktiwiteit 42: Verdubbel; brug-dinkkaarte

Aktiwiteit 43: Halveer; brug-dinkkaarte

Aktiwiteit 44-45: Woordprobleme; optel en aftrek; stap-vir-stap; vrae; brug-dinkkaarte; vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 46-47: Herhaalde optelling; boom-dinkkaarte; vrae; teken

Aktiwiteit 48: Woordprobleme; herhaalde optelling; stap-vir-stap; teken

Aktiwiteit 49: Woordprobleme; groepering en verdeling; stap-vir-stap; teken; boom-dinkkaarte

Aktiwiteit 51-52: Breuke; verdeel; kleur in; benoem; boom-dinkkaart; dele wat saam heles gee; omkring breuk van aantal diere

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gr.2 Ontdek Kwartaal 3 Wisk (Super) [PDF]”