Gr.1 Ontdek Kwartaal 3 Wisk (Super) [PDF]

Add to Wishlist

R30.00

Sold By : One-Stop-Math-Shop Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel

Aantal bladsye: 95 (Akt) + 18 (Memo)

Aantal aktiwiteite: 52

Met Thinking Tools

Aktiwiteit 1: Tel in 2s; 5e en 10e; kolle

Aktiwiteit 2: Tel in 2s; 5e en 10e; teken

Aktiwiteit 3: Tel terugwaarts in 1e, 2s, 5e en 10e; vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 4: Tel vorentoe in 1e; vrae; meer as; minder as

Aktiwiteit 5: Tel vorentoe in 1e, 2s, 5e en 10e; getalleblokke

Aktiwiteit 6: Tel vorentoe en terugwaarts in 1e, 2s, 5e en 10e

Aktiwiteit 7-8: Getalname van aantal vierkante en driehoeke

Aktiwiteit 9: Getalsimbole; tel aantal diamante

Aktiwiteit 10: minste; kleur in

Aktiwiteit 11: meeste; kleur in

Aktiwiteit 12: dieselfde hoeveelheid; kleur in

Aktiwiteit 13: dieselfde; pas nie; kleur in

Aktiwiteit 14: meer as; minder as; kleur in; watter getal kruip weg

Aktiwiteit 15: bietjie meer; kleur in

Aktiwiteit 16: baie minder; kleur in

Aktiwiteit 17: Rangskik getalle

Aktiwiteit 18: Getallelyn; 1e; lê voor; lê na; lê tussen; kleiner as’ groter as

Aktiwiteit 19-20: Ranggetalle; posisie van appel; teken

Aktiwiteit 21-22: Plekwaardes; breek getalle in 10e en 1e op; brug-dinkkaarte; boom-dinkkaart

Aktiwiteit 23: Optelling met prente (tot antwoorde van 15)

Aktiwiteit 24: Optelling met vorms (tot antwoorde van 15)

Aktiwiteit 25: Aftrekking met prente (tot antwoorde van 15)

Aktiwiteit 26: Aftrekking met vorms (tot antwoorde van 15)

Aktiwiteit 27: Herhaalde optelling met vorms (tot antwoorde van 15)

Aktiwiteit 28: Groepering; teken groepe kolle

Aktiwiteit 29: Woordprobleme; optelling; met prente

Aktiwiteit 30: Woordprobleme; optelling; met kolle

Aktiwiteit 31: Woordprobleme; aftrekking; met prente

Aktiwiteit 32: Woordprobleme; aftrekking; met kolle

Aktiwiteit 33: Woordprobleme; herhaalde optelling; met prente

Aktiwiteit 34: Woordprobleme; herhaalde optelling; met kolle

Aktiwiteit 35: Woordprobleme; groepering en verdeling; herhaalde aftrekking; met prente

Aktiwiteit 36: Geld; herken en beskryf note en muntstukke; hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 37: Optelling met geld; note en muntstukke

Aktiwiteit 38: Aftrekking met geld; note en muntstukke

Aktiwiteit 39: Verdubbel; kolle; skryf dit; brug-dinkkaarte

Aktiwiteit 40: Halveer; kolle; skryf dit; brug-dinkkaarte

Aktiwiteit 41-42: 9 + en 10 + tot 15; beskryf patrone

Aktiwiteit 43-44: 8 + en 10 + tot 15; beskryf patrone

Aktiwiteit 45: 15 -; beskryf patrone

Aktiwiteit 46: Teenoorgesteldes; plus en minus

Aktiwiteit 47: Meetkundige patrone; voltooi; beskryf in woorde

Aktiwiteit 48: Getalle in 100-blok; vrae

Aktiwiteit 49: 3D-voorwerpe; kleur balle en bokse in

Aktiwiteit 50: 3D-voorwerpe; herken; rol of gly; kleinste; grootste

Aktiwiteit 51 Simmetrie; teken jouself; teken ander helfte van skoenlapper en padda

Aktiwiteit 50: Meting – lengte; hoeveel duime, voete en hande is voorwerpe lank; meet self

Aktiwiteit 51: Datahantering; insekte; tabel; grafiek; vrae

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gr.1 Ontdek Kwartaal 3 Wisk (Super) [PDF]”