Gr.6 K1 Aktiwiteitsboek (Super) [PDF]

Add to Wishlist

R30.00

Sold By : One-Stop-Math-Shop Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel

Aantal bladsye: 126(Akt) + 36(Memo)

Aantal aktiwiteite: 48

Met Thinking Tools

Uitdruk: 2-op-1 rug-aan-rug in A5 boekie of A4 en bind

 

Aktiwiteit 1: Priemgetalle

Aktiwiteit 2: Plekwaarde en getalwaarde; uitgebreide notasie; brug-dinkkaarte; boom-dinkkaarte; tabelle

Aktiwiteit 3: Vergelyk en rangskik 6-syfer getalle; boom-dinkkaarte

Aktiwiteit 4: Rond af na die naaste 5, 10, 100 en 1 000; boom-dinkkaarte

Aktiwiteit 5: Eienskappe van bewerkings van getalle

Aktiwiteit 6: Bewerkings met 6-syfer getalle; breek getalle op om 100e te voltooi; eienskappe van 0

Aktiwiteit 7-14: Optelling van 6-syfer getalle; brug-dinkkaarte; boom-dinkkaarte; kolomme; die twee horisontale metodes lei hul na die vertikale metode, wat hul dan na die verstaan van kolomme lei; van eenvoudig na waar 1e, 10e, 100e, 1 000e en 10 000e optel na meer as 10

Aktiwiteit 15: Optelling; getallemure

Aktiwiteit 16: Meting – Tyd; Lees ure, minute en sekondes van analoog horlosies af; Teken uur-, minuut- en sekondewysers op horlosies in

Aktiwiteit 17-23: Optelling van 6-syfer getalle; brug-dinkkaarte; boom-dinkkaarte; kolomme; die twee horisontale metodes lei hul na die vertikale metode, wat hul dan na die verstaan van kolomme lei; van eenvoudig na waar 1e, 10e, 100e, 1 000e en 10 000e optel na meer as 10

Aktiwiteit 24: Meting – Tyd; Woordsomme; sekondes; minute; ure; dae; weke; jare en dekades

Aktiwiteit 25: Breuke; kleur dele in; ekwivalente breuke; brug-dinkkaarte

Aktiwiteit 26: Breuke; vergelyk en rangskik breuke; hakies-dinkkaart; brug-dinkkaarte

Aktiwiteit 27: Breuke; Rangskik breuke; noemer is veelvoude van 10

Aktiwiteit 28: Breuke; optelling; brug-dinkkaarte; vrae en afleidings; maak eie reël;

Aktiwiteit 29: Breuke; gemengde getalle; onegte breuke; vrae en afleidings; kleur in; herlei gemengde getalle na onegte breuke, tel op, kry antwoord en vereenvoudig; noemer is veelvoud van ander noemer; ek glo nie in getalle en breuke apart optel nie – leerders maak te veel foute. So, ek herlei eers en tel dan op.

Aktiwiteit 30-31: Breuke; aftrekking; noemer is veelvoud van ander noemer; brug-dinkkaarte

Aktiwiteit 32-33: Breuke; optelling en aftrekking van gemengde getalle en egte breuke; noemer is veelvoud van ander noemer

Aktiwiteit 34: Breuke van heelgetalle; vrae en afleidings; vloei-dinkkaarte; maak eie reël

Aktiwiteit 35: Persentasies; herlei breuke na noemers van 100 en skryf dan as persentasie; brug-dinkkaarte; afleiding

Aktiwiteit 36: Persentasies; herlei breuke na noemers van 100 en skryf dan as persentasie; vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 37: Breuke, desimale breuke en persentasies; herlei breuk na noemer van 100 en skryf dan as desimale breuk en persentasie; tabel; vrae en afleidings

Aktiwiteit 38: Desimale breuke; herlei breuke na desimale breuke; noemers is veelvoude van 10; vrae en afleidings; tabel

Aktiwiteit 39: Meting – 2D vorms; grootte van hoeke en hul name; hakies-dinkkaart; meet en benoem hoeke

Aktiwiteit 40: Meting – 2D vorms; vorms se aantal hoeke en sye; voorbeelde; hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 41: Meting – 2D vorms; Gebruik passer om mooi patrone met sirkels te teken en kleur dit in

Aktiwiteit 42: Meting – 2D vorms; teken reëlmatige en onreëlmatige vorms; teken vorms met net reguit sye, vorms met net ronde sye en vorms met reguit en ronde sye

Aktiwiteit 43: Meetkundige patrone; toenemende en afnemende patrone; teken nog patrone; vrae; voltooi tabelle

Aktiwiteit 44: Datahantering; lengtes van kinders; orden getalle in hakies-dinkkaart; frekwensietabel; kolomgrafiek; interpretasie; vind modus en mediaan

Aktiwiteit 45-48: Funksies; insetwaardes; uitsetwaardes; reël; getalsinne; tabelle; multi-vloei-dinkkaarte; vrae en afleidings; werk vorentoe en terugwaarts; orde van bewerkings in hakie

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gr.6 K1 Aktiwiteitsboek (Super) [PDF]”