Gr.8 Ontdek Kwartaal 2 Wisk (Super) [PDF]

Add to Wishlist

R30.00

Sold By : One-Stop-Math-Shop
Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel

Aantal bladsye: 107 (Akt) + 22 (Memo)

Aantal aktiwiteite: 33

Met Thinking Tools

Tipe: Invul aktiwiteitsboek

Uitdruk: 2-op-1 rug-aan-rug in A5 boekformaat of A4 en bind

 

Aktiwiteit 1: Definieer koeffisiënt, basis, eksponent en mag; hakies-dinkkaarte; prente; optelling; definieer veranderlikes en konstantes; definieer gelyksoortige en ongelyksoortige terme; verskille en ooreenkomste tussen uitdrukkings en vergelykings; dubbel-borrel-dinkkaart; definieer term, uitdrukking en vergelyking

Aktiwiteit 2-3: Optelling van gelyksoortige term; prente; gelyksoortige en ongelyksoortige terme; optelling; vrae

Aktiwiteit 4: Aftrekking van gelyksoortige terme; prente; vrae

Aktiwiteit 5-6: Optelling en aftrekking van gelyksoortige terme; groen hoed; kies dinkkaarte

Aktiwiteit 7: Vermenigvuldiging van gelyksoortige terme; prente; vrae; kies dinkkaarte; gebruik eksponentreëls

Aktiwiteit 8-11: Distributiewe wet; vermenigvuldiging met hakies; vrae; multi vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 12: Deling; hakies-dinkkaarte; brug-dinkkaarte; gebruik eksponentreëls

Aktiwiteit 13: Vierkantsgetalle en derdemagsgetalle met veranderlikes; substitusie; boom-dinkkaart

Aktiwiteit 14: Substitusie; hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 15: Vergelykings; eenvoudig; balanseerskaal; vrae;

Aktiwiteit 16: Vergelykings; werk vorentoe en terug in vloei dinkkaarte en boom-dinkkaarte

Aktiwiteit 17: Vergelykings; spesiale gevalle; x altyd nul; x ongedefinieerd; x = enige waarde; boom-dinkkaarte; vrae; hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 18-19: Vergelykings; vrae; vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 20: Woordprobleme met ouderdom; geheime getalle en geld; vergelykings; uiteensetting; vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 21-22: Konstruksie; 60°; 30°; 90°; 45°; gelyksydige driehoek; vrae

Aktiwiteit 23: Konstruksie; gelykbenig driehoek; vrae; teken ongelyksydige driehoek; vrae; som van die binnehoeke van driehoeke

Aktiwiteit 24: Konstruksie; vierkant; parallelogram; vrae; som van die binnehoeke van vierhoeke

Aktiwiteit 25-26: Pythagoras; teken; lei reël af; vrae; los onbekende sye op; hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 27: Hakies-dinkkaarte; tipe driehoeke; tipe hoeke; tipe vierhoeke

Aktiwiteit 28: Kongruensie; vrae; vyfhoeke; seshoeke; reghoeke; driehoeke; vierkante

Aktiwiteit 29: Gelykvormigheid; vrae; vyfhoeke; seshoeke; driehoeke; bewys dat 2 driehoeke nie gelykvormig is nie

Aktiwiteit 30: Kongruensie, gelykvormigheid en nie een van die twee nie; dubbel-borrel-dinkkaart; hakies-dinkkaart; vrae

Aktiwiteit 31: Tipe hoeke; tipe lyne en hoeke; driehoeke en vierhoeke; hakies-dinkkaarte

Aktiwiteit 32: Gebruik al die Meetkunde reëls om veranderlikes op te los; gee stellings en redes

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gr.8 Ontdek Kwartaal 2 Wisk (Super) [PDF]”