Gr.7 Ontdek Kwartaal 2 Wisk (Super) [PDF]

Add to Wishlist

R30.00

Sold By : One-Stop-Math-Shop
Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel

Aantal bladsye: 185 (Akt) + 42 (Memo)

Aantal aktiwiteite: 51

Met Thinking Tools

Invul aktiwiteteitsboek

Uitdruk: 2-op-1, rug-aan-rug, in A5 boekie formaat of op A4 en bind

 

Aktiwiteit 1: Tel vorentoe en terugwaarts in breuke; vereenvoudigl vloei-dinkkaarte; toenemende en afnemende ordel hakies-dinkkaart; raangskik breuke met noemers wat veelvoude van 10 is.

Aktiwiteit 2: Vermenigvuldiging; herhaalde optelling; vloei-dinkkaarte; ekwivalente breuke; brug-dinkkaarte; veelvoude van 1 – 12; hakies-dinkkaart; vereenvoudiging

Aktiwiteit 3: Optelling van gewone breuke; eienskappe vann teller en noemers; reëls; hakies-dinkkaart; optelling waar noemers veelvoude van mekaar is; hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 4: Herlei gemengde getalle na onegte breuke; prente; vrae; vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 5-6: Herlei gemengde getalle na onegte breuke; vloei-dinkkaarte; optelling van gemengde getalle; hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 7: Aftrekking van gewone breuke; eienskappe van tellers en noemers; vrae; reëls; hakies-dinkkaart; aftrekking met noemers wat veelvoude van mekaar is; hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 8: Herlei gemengde getalle na onegte breuke; vloei-dinkkaarte; aftrekking van gemengde getalle; hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 9: Veelvoude; KGV; optelling en aftrekking van gewone breuke

Aktiwiteit 10-11: Vermenigvuldiging van breuke; verduidelik; vermenigvuldig breuke sonder veelvoude; vermenigvuldig breuke met veelvoude; vereenvoudig; hakies-dinkkaart; breuk van ‘n heelgetal; hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 12: Persentasies; boom-dinkkaart; herlei persentasie na breuk; vrae; hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 13: Herlei breuk na persentasie; vrae; hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 14: Persenatsie van getal; vrae; hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 15: Persentasei van ‘n breuk; vrae; hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 16: Persentasie, breuke en desimale breuke; herleidings; boom-dinkkaarte

Aktiwiteit 17: Persentaseivermindering; hakies-dinkkaart; woordsomme

Aktiwiteit 18: Persentaseivermeerdering; hakies-dinkkaart; woordsomme

Aktiwiteit 19: Woordsomme; breuke; persentasies

Aktiwiteit 20: Tel vorentoe en terugwaarts in desimale breuke; boom-dinkkaarte; breek desimale breuke in plekwaardes op; rangskik desimale breuke

Aktiwiteit 21: Afronfing na 2 desimale getalle, 1 desimale getal en naaste heelgetal; vrae; boom-dinkkaarte

Aktiwiteit 22-23: Optelling van deimale breuke; vloei-diagramme; boom-diagramme; kolomme

Aktiwiteit 24-25: Aftrekking van deimale breuke; vloei-diagramme; boom-diagramme; kolomme

Aktiwiteit 26: Veelvoude; woordsomme in sent, ml, g, ens; herlei; woordsomme in R, liter, kg, ens.; brug-dinkkaarte; vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 27-29: Vermenigvuldiging van desimale breuke; hakies-dinkkaart; multi vloei-dinkkaarte; brug-dinkkaarte

Aktiwiteit 30-32: Deling van desimale breuke; veelvoude; scaffolding

Aktiwiteit 33: Woordsomme; desimale breuke; boom-diagramme; multi vloei-diagramme

Aktiwiteit 34: Tel vrugte bymekaar, dan prente van letters, dan veranderlikes; substitusie; lei na veranderlikes en kostantes

Aktiwiteit 35-37: Getalpatrone; multi vloei-diagramme; insetwaardes; uitsetwaardes; reëls; formules; tabelle; werk vorentoe en terugwaarts

Aktiwiteit 38: Woordsomme; omtrek van vierkante; hakies-dinkkaarte

Aktiwiteit 39: omtrek van reghoeke; hakies-dinkkaarte

Aktiwiteit 40: omtrek van driehoeke; hakies-dinkkaarte

Aktiwiteit 41: Woordsomme; omtrek

Aktiwiteit 42: eienskappe van vierkante; oppervlaktes van vierkante; tabel; formule; vrae; hakies-dinkkaart; woordsom

Aktiwiteit 43: oppervlaktes van reghoeke; tabel; formule; vrae; hakies-dinkkaart; woordsom

Aktiwiteit 44: Oppervlaktes van driehoeke; lei af; formule; vrae; hakies-dinkkaart; woordsom

Aktiwiteit 45: eienskappe van vierkante; hakies-dinkkaarte met formules

Aktiwiteit 46: Woordsomme; omtrek en oppervlaktes; oppervlaktes van driehoeke

Aktiwiteit 47: TBO van kubus

Aktiwiteit 48: TBO van reghoekige prisma

Aktiwiteit 49: Volume van kubus; woordsomme

Aktiwiteit 50: Volume van reghoekige prisma; woordsomme

Aktiwiteit 51: Volume en kapasiteit

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gr.7 Ontdek Kwartaal 2 Wisk (Super) [PDF]”