Product added to wishlist
View Wishlist

Fantasiespel nodig vir Wiskunde

Skrywer: Dr Cas Olivier

Vandag gesels ek oor die wiskunde aspek van kinderopvoeding.

Alhoewel ek kinders eers van graad 4 vir Thinking Tools neem, kan ouers veel vroeër begin.

Hoekom neem ek dan nie kinders jonger as graad 3 nie?

Kleiner kinders het elke dag ondersteuning nodig, wat ek nie kan gee nie en daarom sal dit dan voorkom of Thinking Tools nie werk nie.

Ouers wat Thinking Tools sessies by my bygewoon het, sal weet dat jy jou kind reeds ‘hard-core’ wiskunde kan leer vanaf ouderdom 4 maande deur hul met 100+ wiskunde konsepte te bemagtig.

Wat is die 100+ Wiskundige konsepte wat voorskoolse kinders moet verstaan?

Indien ek dit nie bespreek het nie of jy nog nie ouersessies bygewoon het nie, kan jy vir my ‘n WhatsApp stuur na 0832592827. Dan sal ek vir jou die 100+ wiskunde konsepte stuur. Ek kan nie op SMSe reageer nie. Stuur vir my ‘n WhatsApp met ‘wiskundewoorde’, dan stuur ek vir jou.

Indien jy my sessies bygewoon het sal sy weet dat ‘hard-core’ wiskunde onderrig reeds voor geboorte begin.

Indien jou kind bekend is met die 100+ wiskunde konsepte raak die kanse al hoe groter dan hy of sy NIE uit die wiskunde bus gaan val NIE.

Watter rol speel ouerkommunikasie?

Navorsing het getoon dat ouers 20 000 uur met hul kinders moet kommunikeer om hul taalgereed te maak vir graad Jy het reg gelees, twintig-duisend uur. ‘n Kind leer taal aan deur kommunikasie. Dus hoe minder jy kommunikeer (tweegesprek) hoe minder sal jou kind se woordeskat wees.

Hoe verstaan en leer ons Wiskunde?

Terug by wiskunde. Ek gaan so ligweg praat en dan kyk of ek ‘n ekspert kan kry om vir ons meer te vertel.

Wiskunde is ‘n abstrakte vak waar mens nie aan dinge kan vat of kan sien nie soos in byvoorbeeld Geografie nie.

Dus gaan dit oor onsigbare dinge wat verband hou met verbeelding en fantasie. In wiskunde moet ‘n mens in jou verbeelding kan sien hoe ‘n som gaan uitrol om by die antwoord uit te kom.

In sekere ingewikkelde algebraïese vergelykings lyk dit so logies en prakties om sekere terme bymekaar te tel, bv 9 en 3 wat 12 gee.

Indien jy net konkreet dink, sonder verbeelding en fantasie kom jy nie agter dat jy vir die oplossing van die som die 9 nodig het nie, want 3 x 3 nodig (9). Met die 12 het jy jou in ‘n hoek vas geverf en gaan die som nie uitwerk nie.

Om verder as 10 te tel het ‘n mens verbeelding nodig want jou vingers is te min. Dit is waar fantasiespel inkom, maar fantasiespel met ‘n plan met planne, waarby jy as ouer betrokke is. Ek gee ‘n eenvoudige voorbeeld wat kan werk vanaf so 2 jaar.

Voordbeelde van fantasiespel wat leer bevorder

1. Kom ons speel ons gaan wildtuin toe.
2. Nou moet die omgewing gefynkam word wat gaan die motorkar wees.
3. Die kind moet nou ‘n boks of stoel soek.
4. Wat moet ons eers doen? (Petrol) kind identifiseer probleem en los op.
5. Wat moet ons inpak? Kind noem lys en pak in.
6. Padkos?
7. Ens….

Bring hierdie nou in verband met ‘wat nodig is vir ‘n meetkunde som.

1. Watter stelling of stellings het ek nodig?
2. Wat moet eerste gedoen word?
3. Watter stelling is nodig vir elke stap?
4. Watter redes en bewyse moet in plek wees?
5. Wat is die volgende stap?

Al bogenoemde is denkbeelde wat wiskunde leerders moet kan visualiseer (fantaseer) om somme te kan doen.

Lyk my hier is nog ”n terrein wat verder ontgin moet word.

Om sessie te doen:
Los jou epos vir meer inligting, of
WhatsApp my 0832592857

Always use Thinking Tools
  •  
  •  
  •  

Subscribe to our Newsletter

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

No comments yet.

Leave a Reply